Piippo sukuseuran vuosikokous 2016 ohjelma

Piippo sukuseuran vuosikokous 2016

Aika: 21.5. 2016
Paikka: Hopalinja risteily Tampere-Valkeakosken Visavuori-Tampere

Käsitellään seuraavat asiat: 1.Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisislle

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis ja jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen jäsenet
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 10. Käsitellään muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen